• ارائه سمینار افزایش اعتماد بنفس برای اطفال تحت پوشش
  • آموزش زبان انگلیسی برای اطفال تحت پوشش
  • بازدید همکاران هلال احمر از بنیاد خیریه رها
  • نماز خواندن اطفال تحت پوشش

چشم انداز

ظرفیت سازی ، کسب دانش ، عدالت اجتماعی

مسئولیت

حمایت از خانواده های نیازمند و تشویق آنها به فراگیری علم و دانش

هدف

آموزش، رفاهیت، خدمت، مهرورزی، فقرزدایی و ارتقاء سطح آگاهی جامعه

درباره ما

بنیاد خیریه رها، یک نهاد مستقل و غیر انتفاعی است که در سال 1398هـجری.شمسی در وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان ثبت گردیده است. این بنیاد خیریه، با حمایت و بودجه مؤسسان شرکت اینترنتی خدماتی رهانت پایه‌گذاری و تمویل می گردد. هدف از ایجاد این نهادخیریه، تغییر آینده اطفال کارگر به آینده ی روشن و مثبت می باشد این بنیاد خیریه برای اطفال کارگر خیابانی، خانواده های نیازمند، اطفال دارای معلولیت ذهنی، به ویژه دختران کارگر خیابانی برنامه هایی را روی دست گرفته تا بتواند در زمینه تعلیم و تربیه این اطفال نقش بارزی داشته باشد. با توجه به مشکلات فرهنگی و اقتصادی موجود، در صورتی که این کودکان از سوی خیرین مورد توجه قرار نگیرند، امکان جذب شدن شان به وسیلۀ گروه‌های تبهکار، تروریست و خرابکار وجود دارد. پیامد تلخ و شوم آن، .ناامنی فزاینده در سطح شهر و کشور خواهد بود این بنیاد می کوشد به سهم خود ضمن کمک به اطفال آسیب پذیر،خانواده های مستحق را نیز مورد همکاری و همیاری قرار دهد.

برنامه های ما

حمایت از دختران کارگر خیابانی

حضور کودکان کار خیابانی چه در عرصه کارهای شاقه و چه در خیابان مثل کفش رنگی، پاک کردن شیشه موترها، جمع آوری زباله و مانند آن به پدیده ای عادی تبدیل شده است. کار کودکان ن بیشتر بخوانید

همکاری با اطفال معلول هلال احمر

اطفال دارای معلولیت ذهنی گروهی دیگر از اطفال آسیب پذیر جامعه است. برخی از خانواده ها به دلیل فقر و تنگ دستی اطفال خویش را روی سرک ها، شفاخانه ها و مانند آن رها می کنند. بیشتر بخوانید

توزیع قرطاسیه برای اطفال کارگر

امروزه اطفال بسیاری بعد از وقت مکتب مشغول کارهستند، آنها به دلیل فقر اقتصادی مجبور اند در تأمین مخارج خانه همراه فامیل شان همکاری داشته باشند. بنیاد خیریه رها برای ا بیشتر بخوانید

گنجه رخت

بنیاد خیریه رها جهت ترویج فرهنگ بخشندگی برنامه ای را با نام گنجه رخت راه اندازی کرده است تا از این طریق بتواند برای اطفال کارگر خیابانی، اطفال دارای معلولیت ذهنی هلا بیشتر بخوانید

صحت

روزانه شاهد این هستیم که اطفال و خانواده های زیادی با مشکالت صحی دست و پنجه نرم میکنند و نظربه فقر و اوضاع بد اقتصادی قادر به پرداخت هزینه تدوای خویش نمیباشند و از طر بیشتر بخوانید

همکاران رضا کار

مقاله ها

پیشتر اتفاقی داشتم فیلم کوتاه مستند گونه ای را در یوتیوب میدیدم که داستان آموزنده و جالبی داشت. در این فیلم کسی از

بیشتر

تماس با ما